ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Psycholog odpovídá - učení se a domácí příprava

Vážení rodiče, zákonní zástupci, ráda bych Vám nabídla novou službu. Pokud máte nějaký dotaz, potřebujete informaci či s něčím poradit, napište mi na email lenka.psycholog@seznam.cz. Třeba Vaše otázka bude zajímat i ostatní rodiče – odpovědi na nejčastější dotazy najdete v této rubrice.

Dnes začínáme častým dotazem týkajícího se učení a domácí přípravy. Jak se tedy správně učit? Především si vytvořit takové podmínky, které zabezpečí dostatek klidu, času a prostoru pro zapamatování učiva. Lze je shrnout do následujících kroků:

  1. Domácí příprava začíná již ve škole – důležité je pozorně sledovat školní výklad, vést si zápisy a poznámky do sešitu přehledně, ať je doma z čeho se učit.
  2. Domácí příprava na předmět by měla začínat ten den, kdy se učební látka ve škole probírá, protože tentýž den si zapamatujeme nejvíce. Do druhého dne totiž zapomeneme až 80% naučené látky. Stačí si látku jen přečíst a pokusit se zapamatovat hlavní body.
  3. Důležité je si vyhradit svůj pevný a stálý čas na přípravu do školy.
  4. Vytvoření učebního plánu – co se budu ten den učit, v jakém pořadí, jak dlouho.
  5. Zajistit si klid a vhodné podmínky pro učení – učit se v dobře vyvětrané místnosti, v pohodlném oblečení, ani přejedený a ani hladový. A především odstranit všechny rušivé vlivy (nepouštět televizi, počítač, nahlas hudbu, apod.).
  6. Připravit si vše, co je k učení nutné – neustálé hledání a odbíhání člověka zbytečně rozptyluje a brání kvalitnímu zapamatování.
  7. Učení je dobré začínat nejlehčím předmětem (ne tím, který nebaví nebo nejde), je to důležité pro správné naladění. Teprve pak by měla následovat učební látka, která je složitá, méně zajímavá a důležitá.
  8. Učivo na zapamatování je vhodné střídat s učivem na úvahu a úsudek. To znamená, neučit se hned po sobě předměty, které mají k sobě blízko (například matematika a fyzika), ale prostřídat je - např. vhodné je pořadí Čj, Ma, Dě, Fy, Ze.
  9. Intenzivní učení se nové látce by se mělo pravidelně střídat s opakováním starší látky.
  10. V průběhu učení je dobré si dát malou pauzu a v té si zacvičit, protáhnout se, změnit polohu – zrychlí se tím krevní oběh, čímž získáme energii pro další práci.
Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  07. 10. 2011