ZŠ Bruntál, Jesenická 10

 Informace k adaptačnímu pobytu žáků 6. ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

naše škola každoročně realizuje pro žáky 6. ročníku program často označovaný jako adaptační pobyt. Tento program je součástí našeho ŠVP a je pro všechny žáky povinný.

Kvalita třídního kolektivu vytváří klima ve třídě, od kterého se odvíjí spokojenost či nespokojenost jednotlivých členů. Aby se děti ve třídě cítily dobře, neměl by nikdo stát stranou kolektivu. Pozitivní a bezpečné sociální klima snižuje riziko stresu, úzkostných stavů, posiluje motivaci, sebevědomí, zvyšuje otevřenost a spolupráci žáků a zároveň vytváří předpoklady pro včasné řešení nežádoucích jevů. Naším cílem je stmelit třídu tak, aby v ní každý měl své místo. To samozřejmě nelze zrealizovat za dva dny našeho pobytu. Tuto myšlenku chceme v dětech na adaptačním pobytu probudit a během školního roku dále rozvíjet.

 

Místo konání: hotel Moravice, Karlov pod Pradědem

odkaz na webové stránky: www.hotelmoravice.jeseniky.com

Termín: úterý 5. 9. – středa 6. 9. 2017

Sraz před školou: 5. 9. v 7:45 hodin

Návrat: 6. 9. v 14:30 hodin ke škole

Doprava: autobus

Cena: 230 Kč (v ceně jsou zajištěny: doprava; strava v jídelně hotelu – oběd, večeře, snídaně, oběd; pitný režim; ubytování)

Pedagogický dozor: školní poradenský tým: Andrea Kožíšková, Vladislava Rubíčková, Iveta Zatloukalová; třídní učitelé 6. tříd;

Důležité! K autobusu přinese každý žák návratku podepsanou rodiči. Není možné, aby se akce zúčastnil, pokud návratku neodevzdá. (Návratku žák obdrží ve škole 4. 9.) Dohlédněte prosím na to, aby ji vaše dítě při odchodu z domu mělo s sebou vyplněnou a podepsanou.

Pozn.: Po celou dobu akce platí ustanovení Školního řádu. Zvláště upozorňujeme, abyste žákům nedávali s sebou cennosti, drahé elektrospotřebiče, ostré předměty a zbraně.

 

Co s sebou:

1) Přezůvky – přezouvání v areálu je povinné

2) Sportovní obuv a teplé sportovní oblečení pro pobyt v přírodě.

3) Vlastní plastový hrníček či menší PET láhev. Z praktických důvodů doporučujeme spíše PET láhev.

4) Pouzdro s psacími potřebami, jeden sešit na psaní a kreslení, tvrdá podložka na psaní

5) Pláštěnka, šátek na oči (pro realizaci jedné herní aktivity), svítící baterka

6) Osobní léky a průkaz pojištěnce (může být i kopie)

7) Ručník + hygienické potřeby

8) Oblečení na spaní

  31. 08. 2017