ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Školní psycholožka je tu pro Vás již osmým rokem

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

je tu nový školní rok a s ním přichází nejen mnoho radostí, ale i starostí. S těmi Vám a Vašim dětem budu opět ráda pomáhat. 

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  07. 09. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Školní psycholožka zve na besedu pro rodiče

Školní psycholožka PhDr. Lenka Svobodová Vás srdečně zve na
BESEDU PRO RODIČE
na téma:

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ – JAK MU ROZUMĚT A CO S NÍM?

Vážení rodiče,

čím dál častěji se ve škole setkáváme s tím, že děti samy sobě ubližují. Jako psycholožku mě to velmi trápí a ráda bych dětem pomohla. Ale ne vždy je sebepoškozování snadno odhalitelné a především řešitelné v rámci školy. Beseda přinese odpovědi na otázky, proč si děti ubližují, jak s nimi o sebepoškozování hovořit, jak je před ubližováním ochránit, čeho se při řešení sebepoškozování vyvarovat a co udělat jako první. Prostor bude také pro Vaše otázky…

Termín: pondělí 25. května 2015 od 16:00 hod. v učebně č. 21                                                                                         (2. stupeň, 2. patro - v úrovni šaten, poslední dveře napravo)

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  12. 05. 2015
 Kategorie: Hlavní stránka  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Bezpečné chování na internetu

Školní psycholožka PhDr. Lenka Svobodová Vás srdečně zve na

BESEDU PRO RODIČE

na téma:

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA INTERNETU

Vážení rodiče,

počítač, internet, sociální sítě, Facebook – slova, která jsou dnes běžnou součástí slovníku našich dětí. Internet se stává stále oblíbenějším „kamarádem“, se kterým děti tráví čím dál více času. Má svá pozitiva, ale ne každý ví, kolik úskalí tam na děti (i dospělé) číhá a především, která to jsou.

Jako psycholožku mě velmi zajímá, zda si děti uvědomují, jaká rizika používání internetu přináší, co znamená „bezpečné chování na internetu“, jak si chránit své soukromí, jak se nestát obětí nebo i pachatelem kyberšikany, apod. Beseda také přinese odpovědi na otázky, např. Kolik času má dítě trávit u počítače, na internetu či Facebooku? Máme PC, internet, Facebook zakazovat anebo nechat dětem volnost? Jak s dětmi o používání internetu hovořit? A mnoho dalších užitečných informací. Prostor bude také pro Vaše otázky...

Termín: Pondělí 3. listopadu 2014 od 16:00 hod. v učebně č. 21 (2. stupeň, 2. patro - v úrovni šaten, poslední dveře napravo).

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  20. 10. 2014
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Školní psycholožka – PhDr. Lenka Svobodová

Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci, i ve školním roce 2014/2015 jsem tu pro vás

Konzultační hodiny pro rodiče: úterý 14:00 - 15:00 (po předchozí domluvě i v jiném termínu).

Konzultace pro žáky: pondělí, úterý, středa před vyučováním (7:30 - 8:00) a o velké přestávce (9:40 - 9:55), v ostatních časech pouze po předchozí domluvě.

Mimo konzultační hodiny se věnuji domluveným individuálním konzultacím, práci se třídami, koordinaci poradenských služeb ve škole či mimo ní,přípravné a organizační činnosti, apod. proto je nutné si konzultaci sjednat předem – telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem, popř. osobně. 

Email: psycholog@1zsbr.cz

Telefon: 552 306 893 

Mobil: 733 748 783

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  15. 10. 2014
 Kategorie: Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Psycholog odpovídá - učení se a domácí příprava

Vážení rodiče, zákonní zástupci, ráda bych Vám nabídla novou službu. Pokud máte nějaký dotaz, potřebujete informaci či s něčím poradit, napište mi na email lenka.psycholog@seznam.cz. Třeba Vaše otázka bude zajímat i ostatní rodiče – odpovědi na nejčastější dotazy najdete v této rubrice.

Dnes začínáme častým dotazem týkajícího se učení a domácí přípravy. Jak se tedy správně učit? Především si vytvořit takové podmínky, které zabezpečí dostatek klidu, času a prostoru pro zapamatování učiva. Lze je shrnout do následujících kroků:

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  07. 10. 2011
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Záškoláctví a jeho skryté formy

Vzhledem k tomu, že v ČR máme povinnou školní docházku je pochopitelně nutné, aby žáci chodili do školy pravidelně, a z toho samozřejmě plyne povinnost i pro školní zařízení, aby jejich docházku evidovala. Protože se vždy našli žáci, kteří se škole vyhýbali, je vlastně záškoláctví jev starý jako škola sama. Ale je chybou dát dítěti nálepku ulejváka, kterému se nechce chodit do školy. Tak jednoduché to není...

Co je vlastně záškoláctví

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  09. 11. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Stres - náš každodenní společník

V minulém článku o výkonnosti jsme narazili na termín stres. Vzhledem k tomu, že jsem zaznamenala několik dotazů a se stresem máme všichni svoji zkušenost, rozhodla jsem se další článek věnovat právě stresu. Blížící se konec školního roku je zrovna jedním z jeho zdrojů...

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  23. 06. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Co ovlivňuje naši výkonnost - aneb co jsou to biologické hodiny

Naše výkonnost je ovlivňována mnoha faktory. Tím nejdůležitějším jsou naše biologické hodiny. Znalost biorytmů nám může velmi pomoci si nejen lépe zorganizovat učení i práci, ale má významný vliv na naší výkonnost. Ta se pak pochopitelně promítá do spokojenosti, pohody či úspěšnosti ve škole i zaměstnání.

Fyzická a psychická výkonnost každého člověka není stabilní, ale cyklicky kolísá. Délka těchto cyklů, které jsou označovány jako biologické rytmy, je různá – rozeznáváme biorytmy roční, měsíční, týdenní, denní. Jedná se o jakési naše vnitřní hodiny, které řídí veškeré pochody v těle, ovlivňují naše soustředění a vnímání, stejně jako fyzickou a duševní kondici. V důsledku mnoha změn v organizmu dochází ke změnám ve výkonnosti, proto jsme v určitou denní dobu aktivnější a v jinou naopak méně aktivní či dokonce pasívní a nevýkonní. První vrchol naší výkonnosti nastává mezi 9. a 11. hodinou dopoledne. Touto dobou je člověk nejvýkonnější, zvládne bez problémů každou práci a vzhledem k tomu, že takové úrovně soustředění a připravenosti k činnosti už organizmus podruhé v jednom dni nedosáhne, je ideální využít tuto dobu k práci na nejméně příjemných, důležitých anebo nejvíce zatěžujících úkolech. V této době optimálně funguje kreativita, koncentrace a paměť. Poté následuje pokles výkonnosti – mezi 13. a 14. hodinou se výkonnost snižuje o celou pětinu, zpomalují se naše reakce, objevuje se únava a potřeba odpočinku. Naopak tzv. prvního výkonnostního propadu člověk dosahuje zhruba mezi 14. a 15. hodinou. Sice je v této době nejodolnější proti bolesti, ale zároveň je celkově otupělý, proto by se měl věnovat spíše jednoduchým činnostem, neřešit obtížné úkoly, vážné problémy, nečinit velká rozhodnutí, důležité učení nechat na později. Je např. vhodné využít tuto dobu k přepisování či opisování textu, přípravě věcí a pomůcek na druhý den, apod. Odpoledne naše aktivita opět stoupá, nastává vzestup pozornosti i výkonnosti, zlepšuje se dlouhodobá paměť. Okolo 18. hodiny nastává druhý výkonnostní vrchol, který však již nedosahuje takové úrovně jako ten dopolední. Tato doba je velmi vhodná pro studium a záležitosti související s koordinací a manuální zručností. Poté se naše výkonnost opět začíná snižovat, psychická stabilita je téměř na nule, stoupá krevní tlak, klesá aktivita většiny funkcí. Největší útlum a nejnižší výkonnostní vrchol celého dne přichází mezi 3. a 4. hodinou v noci – proto je noční práce větším zatížením organizmu. Výkonnostní křivka a jednotlivé výkonnostní vrcholy se u každého člověka mohou od těch obecně uváděných odlišovat. V zásadě existují 2 typy lidí. Ranní typy, tzv. „skřivani" jsou aktivnější ráno, proto je jejich křivka výkonnosti posunutá o 1-2 hodiny dříve, ale večer kolem 21. hodiny jsou již unavení a ospalí. Oproti tomu tzv. „sovy" jsou nejaktivnější večer, svěžest jim vydrží i přes půlnoc, zatímco ráno jsou aktivní mnohem později. Nicméně nikdo není úplně vyhraněný a rozhodně nelze říci, že jeden z těchto dvou typů pracuje lépe či hůře – pracují pouze rozdílně, protože jejich výkonnost dosahuje maxima a minima v různou dobu.

Výrazný vliv na naší výkonnost má motivace – ta je předpokladem jakékoliv aktivity člověka. Pozitivní motivaci posiluje úspěch, který zas podporuje pozitivní očekávání i sebedůvěru. Na druhé straně však může vést k tomu, že člověk začne být se svým výkonem spokojen, přestane se snažit a jeho motivace se oslabí. Člověk se slabou motivací hůře udržuje pozornost, což se samozřejmě odrazí na výsledku práce. Příliš silná motivace však také není vhodná, protože sebou přináší vysokou míru psychického napětí a vede k zúžení pozornosti, čímž opět dochází ke snížení výkonu. Přesáhne-li motivace určitou mez, výkon se paradoxně sníží. Proto je k optimálnímu výkonu nutná přiměřená motivace. Rovněž platí, že člověka je možné motivovat pouze do úrovně jeho schopností a vědomostí. Pro dobrou pracovní motivaci jsou na prvním místě důležité pocity uspokojení z činnosti a nekonfliktní mezilidské vztahy. Tzv. výkonová motivace – tendence člověka dosahovat určitého výkonu – souvisí buď s potřebou dosáhnout úspěchu anebo naopak s potřebou vyhnout se neúspěchu. Náš výkon je hodně ovlivňován také postojem člověka k výsledku své činnosti. Pokud očekáváme neúspěch, vzrůstá pravděpodobnost opravdového selhání. Oproti tomu lidé, kteří mají jasné, zřetelné a reálné cíle položeny poněkud výše než dosud dosahované výsledky, jsou často výkonnější. Úroveň snažení se zvyšuje při prožívání úspěchu, naopak prožívání neúspěchu naší úroveň snažení snižuje. Výrazně také souvisí se sebevědomím člověka a rovněž závisí i na jeho dřívějších zkušenostech. Každá činnost, kterou člověk vykonává, vyvolává příjemné nebo nepříjemné pocity, proto je motivace velmi úzce spojena s emocemi. Je-li naše činnost úspěšná, prožíváme radost a uspokojení. Pokud ne, prožíváme zklamání až depresi. Negativní emoční ladění brání podání kvalitního výkonu a ovlivňuje proces učení. Emoce ovlivňují kvalitu výkonu - mohou jej jak aktivizovat, tak i tlumit. K aktivitě mobilizují tzv. stenické emoce - jsou podněcující, posilující, dodávají chuť a energii do činnosti, posilují sebevědomí a radost ze života. Oproti tomu emoce astenické aktivitu snižují, vedou k utlumení, k neschopnosti jednat, zvyšují nesamostatnost, závislost, neprůbojnost. Nezanedbatelným faktorem, který má vliv na náš výkon je psychická zátěž, stres. Stres lze jednoduše charakterizovat jako porušení rovnováhy mezi naším vnitřním stavem a podmínkami a vlivy prostředí. Mezi nejčastější příčiny patří pocity přetížení a jednotvárnosti, úkoly náhlé, nové nebo krátkodobě termínované, vnímání nebezpečí, malá možnost rozhodování nebo naopak příliš vysoká zodpovědnost. Čím více přibývá stresu, tím více se snižuje výkon jedince a zvyšuje se negativní vliv na psychické procesy člověka – blokují se učební procesy, vnímání, zvyšuje se počet chyb, zhoršuje se přizpůsobivost, dochází ke zpomalení či útlumu. Naopak stres v malých dávkách škodlivý není a na výkon působí pozitivně. Stává se předpokladem aktivního života, stimuluje vývoj (osobnostní zrání), vede k získávání odolnosti, lepšímu soustředění. Pokud není příliš intenzívní, vede k adaptaci a nutí organismus ke zlepšení výkonu. Stejně jako stres hraje významnou roli v otázce výkonnosti i úzkost. Pro zdravého člověka je mírnější úzkost či strach faktorem, který zvyšuje aktivitu i jeho motivovanost. Člověk bez úzkosti je sice klidný a emočně vyrovnaný, nicméně nemá v sobě ani výzvu k aktivitě. Zatímco při střední hladině úzkosti je výkon optimální, při nízké a vysoké je naopak výkon nižší.

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  26. 05. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Průzkum vztahů mezi spolužáky

Sociální vztahy mezi spolužáky ve školní třídě výrazně ovlivňují žákovy postoje, očekávání, emoce i školní úspěšnost. Pozitivní a bezpečné sociální klima navozuje pozitivní prožívání, snižuje riziko stresu, úzkostných stavů, posiluje motivaci, sebevědomí, zvyšuje otevřenost a spolupráci žáků a zároveň vytváří předpoklady pro včasné řešení nežádoucích jevů. Naše škola chce, aby se u nás žáci cítili bezpečně a spokojeně, proto jsme na přelomu února a března uskutečnili dotazníkový průzkum (mezi žáky 3.-7. ročníků), jehož cílem bylo zmapovat klima ve třídě a vztahy mezi spolužáky.

 Zobrazit celý článek...

  29. 03. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Před nástupem do první třídy

Co by měl předškoláček zvládat a znát, než nastoupí do 1. třídy základní školy

Rozumové schopnosti a dovednosti

Kromě toho, že dítě dokáže říci své jméno i věk, mělo by se také umět orientovat ve svém okolí, znát adresu svého bydliště i jména a povolání rodičů ... Budoucí školák by měl umět myslet logicky, nebýt závislé na svých přáních a okamžitých potřebách, chápat svět realisticky, pochopit, že z pozice někoho jiného se může situace jevit odlišně. Předškolák má mít pozitivní postoj ke škole a učení, těšit se do školy, projevovat zájem o rozšiřování znalostí, o nové věci, klást otázky, rozumět číselnému pojmu - dokáže počítat do pěti, zná následnost čísel (v řadě čísel žádné nevynechá ani neopakuje), chápe pojmy hodně - málo, méně - více. Měl by si umět zapamatovat až 5 vyslovených pojmů (sluchová paměť) i 5 pojmů, které viděl na obrázku (zraková paměť), určit předmět, který na obrázku přibyl nebo zmizel, najít rozdíly mezi 2 téměř stejnými obrázky. Pro nácvik školních vědomostí je důležité zrakové vnímání. Dítě by mělo umět rozpoznávat předměty a obrázky jako celek, zároveň je ale umět i „rozložit“ na části. Dítě by také mělo umět vyčlenit určitý zvuk, odfiltrovat vedlejší zvuky, soustředit se na to nejdůležitější a nenechat se vyrušit vedlejšími, nepodstatnými podněty, vnímat jednotlivé hlásky - určování pozice hlásky ve slově je důležitým předpokladem pro zvládání čtení a psaní ...

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Lenka Svobodová  25. 02. 2010
 Kategorie: Hlavní stránka  Poradenství  Školní psycholog Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR