ZŠ Bruntál, Jesenická 10

ZŠ Bruntál, Jesenická 10
 Jesenická 1284/10
 Bruntál  792 01
   552 306 871
   info  1zsbr.cz
 Zřizovatel:Město Bruntál
 IČO:00852805
 Bank. spoj.:153151678/0300 Vyučovací hodiny
a přestávky
1. hodina8:00 - 8:45
2. hodina8:55 - 9:40
3. hodina9:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
polední přestávka13:25 - 13:55
7. hodina13:55 - 14:40
8. hodina14:45 - 15:30


3D Film ZŠ Bruntál

 

  Výskyt vší v dětském kolektivu

 V dětských kolektivech se občas potýkáme s výskytem vší. Dovolte, abychom Vám přinesli několik informací k danému problému.

Nejprve je třeba konstatovat, že pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za infekční onemocnění. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich rodiče. Pedagogičtí pracovníci mohou pouze působit preventivně s cílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou. Proto při zjištění onemocnění u žáka neprodleně informují jeho rodiče, požádají je o vyzvednutí žáka ze školy a o zajištění jeho léčení.

 Zobrazit celý článek...

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  01. 03. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Několik informací pro rodiče budoucích prváčků

Po skončení zápisů jsme zahájili proces udělování odkladů povinné školní docházky. K dnešnímu dni jsme obdrželi 15 žádostí. Jedna byla kompletní, obsahovala obě požadovaná doporučení, proto mohlo být řízení uzavřeno. V ostatních případech jsme řízení o udělení odkladu přerušili do doby doložení obou příloh, nejpozději do 31. 5. 2016. Pokud patříte mezi rodiče, kteří podali žádost o odklad povinné školní docházky, dostali jste od nás dopis, kde Vám přerušení řízení dáváme na vědomí (pro Vás z toho žádná změna ani povinnost nevyplývá).

Rozhodnete-li se po konzultaci ve školce, v PPP nebo u Vašeho dětského lékaře, že byste ještě také chtěli o odklad požádat, podejte prosím žádost. Formulář je k dispozici ve škole. Samozřejmě ho nemusíte použít, žádost může být napsaná i jinou formou, jen musí obsahovat všechny potřebné údaje.

Pokud Vaše dítě v září do školy nastoupí, mohlo by Vás zajímat, že se velmi pěkně rozjely i kurzy předškoláků. Letos jsou zcela naplněné. Jsme rádi, že jste využili nabídku na usnadnění přestupu dětí ze školky do školy. Kurzy realizujeme i díky finanční pomoci a spoluúčasti města Bruntál.

Nejčastěji se ale ptáte na počty otevíraných tříd. Nyní je jasné, že v září otevřeme tři první třídy. Pokud se počet odkladů nezvýší (to je ale málo pravděpodobné, každý rok jich oproti zápisu několik přibude), bude průměrný počet prváčků  asi 25 na třídu. 

Napsala: PhDr. Marcela Žáková  29. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Organizační informace Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Nenávist na internet nepatří

Naše škola ve spolupráci se Sdružením D se účastní projektu NENÁVIST NA INTERNET NEPATŘÍ. Žáci z druhého stupně budou v rámci projektu seznámeni se stránkami www.nebojsepromluvit.cz, na kterých mohou najít informace o problematice kyberšikany, jak předcházet projevům nenávisti na internetu nebo jak se jim bránit. Nejdůležitějším obsahem těchto stránek je aktuální seznam odborných pracovišť, nízkoprahových center a linek bezpečí, kam se mohou oběti kyberšikany nebo její svědci obrátit a žádat o podporu nebo pomoc.

Třída VIII. C dne 23. 2. 2016 prošla interaktivním divadlem fórum Sdružení D, ve kterém měla možnost vyzkoušet si nanečisto možnosti řešení problematických modelových situací týkajících se kyberšikany nebo projevů nenávisti na internetu – např. rozpoznání hatespeech, obrana proti internetovému útoku, asertivita a angažovanost v boji proti bezpráví apod. Vše bylo žákům předáno přes příběhy vrstevníků, které tvoří divadelní představení, do něhož mohou děti vstupovat a měnit směřování životních peripetií Denisy, Anety nebo Romana.

 

 Zobrazit celý článek...

Napsala: Ing. Vladislava Rubíčková  29. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Metodička prevence  Projekty Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Selfíčko z Kopřivné

Také v naší speciální třídě se stále něco děje, například tento týden jsme s dětmi opět vyrazili za poznáním našeho krásného okolí. S našimi dětmi jsme vyjeli do Malé Morávky na Kopřivnou, abychom zažili ten krásný, pro nás ostatní asi běžný pocit, kdy Vás sedačková lanovka nadzvedne a vyveze do výšin. Nad vrcholky stromů jsme mohli pozorovat okolní kopce zimních Jeseníků. Byl to jen malý výlet, ale pro nás obrovské dobrodružství. Na památku jsme si pořídili alespoň malé selfie.

 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Stanislava Zmeškalová  28. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka  Speciální třída Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Šesťáci na návštěvě Stanice přírodovědců v Bruntále

Žáci šestého ročníku se tento měsíc vydali navštívit Stanici přírodovědců. Hodinový strhující program vedla zkušená lektorka Marcela Rozprýmová a šesťáci odcházeli plní dojmů a nových znalostí. Jistě Vám teď potvrdí, že HAD NENÍ SLIZKÝ!

viz Stanice přírodovědců: http://www.spbruntal.wbs.cz/

 

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. Eva Vroblová  25. 02. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Den sportu 2016 – VI. A, VI. B, IX. A a IX. B

Zdolali jsme Kopřivnou… (22. 2. 2016)

Lyže, snowboard, vycházka? Těžké rozhodování… Učení v přírodě, sportovat mimo školu? SUPER!

V rámci sportovního týdne se naše třídy dohodly, že zdolají společnými silami jesenický kopec v  Malé Morávce. Lyžaři a snowboarďáci (nechyběly zdatné lyžařky z pedagogického sboru) si užívali celé tři hodiny ježdění ve Ski areálu Kopřivná, turisté se zahřívali teplým čajem a kochali se jesenickou přírodou v doprovodu svých učitelů při vycházce po naučné stezce Za krásami Jeseníků….

Odměnou za naše snažení byl dobrý pocit, že jsme pro sebe (naše tělo) v DEN SPORTU něco udělali…

Pondělní sportovní dopoledne je už sice za námi, avšak vzpomínky v nás dlouho zůstanou…

viz také odkaz na web kameru: http://www.holidayinfo.cz/cs/camera/koprivna

 

 Zobrazit galerii...

Napsala: Mgr. Pavlína Daňková  24. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Ekotým na Sluňákově

Program šitý na míru našemu Ekotýmu si pro nás připravili lektoři v Domě přírody Sluňákov. Absolvovali jsme šest hodin usilovné práce, ale nezapomněli ani na pohodu a odpočinkové hry. Všichni jsme si program moc užili a vše, co jsme se tam naučili, se nyní pokusíme aplikovat v praxi na naší škole.

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. Eva Vroblová  24. 02. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  V přírodě a přece pod střechou

Často není jednoduché učit o zvířecí říši v přírodě, protože tam se nám živočichové před hlučnou třídou rádi schovávají. Nové poznatky jsme se tedy vydali se IV. B získat do zámeckého muzea na výstavu. Tam jsme měli celou jesenickou faunu jako na dlani a mohli jsme se pustit do bádání. Ještě, že v našem městě máme tak skvělou příležitost! 

viz stránky Muzea Bruntál:  http://www.mubr.cz/aktuality.php?p=aktuality-detail&cislo=40

 

 Zobrazit galerii...

Autor: Mgr. Eva Vroblová  24. 02. 2016
 Kategorie: Ekoškola  Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Olympiáda v anglickém jazyce

V úterý 2. února 2016 zněla u nás na škole ve čtvrtém patře v učebně anglického jazyka velmi kvalitní mluvená angličtina. To se sešli ti nejlepší z nejlepších v obou kategoriích a zápolili mezi sebou o celkové vítězství ve znalostech anglického jazyka.

Při ústní zkoušce se museli žáci na úvod anglicky krátce představit. Poté si vylosovali jeden obrázek, který měli detailně popsat a co nejdéle a nejpodrobněji o něm mluvit. Poslední část tvořil ústní projev na dané téma, které si předem žáci sami vylosovali a na které se mohli během krátkého času „na potítku“ připravit. Tříčlenná porota vyučujících anglického jazyka jim pak kladla nikoli nezáludné otázky, aby prověřila jejich pohotovost a schopnost dorozumět se i v těžších, nepřipravených situacích.

A jak to vše nakonec dopadlo? Po celkovém součtu bodů, jež žáci dosáhli jak u písemné, tak u ústní části, je pořadí našich „angličtinářů“ následující:

I. kategorie:

1. místo: Jakub Holler, VI. A 

2. místo: Matěj Andrlík, VII.A

3. místo: Jan Neuwirt, VII.D

 

II. kategorie:

1. místo: Filip Dvořák, VIII.C

2. místo: Martin Carbol, IX.A

3. místo: Adam Kodeda, VIII.C

 Zobrazit galerii...

Napsala: Bc. Andrea Kožíšková, DiS.  17. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

  Putování za krásami zimní přírody

Je krásné sobotní ráno a parta nadšených dobrodruhů se vydává vstříc krásám zimní přírody. Čeká nás putování zasněženým hřebenem ze Zámecké Hory do sedla pod Žárovým vrchem. Cestou zakoušíme pohodlí i nepohodlí, které drsná příroda člověku nabízí. Dál a dál ukrajujeme výškové metry a proplétáme se hustým porostem, abychom alespoň na chvilku zahlédli v mračném závoji schovaný vršek vysílače na Pradědu. Byl tam. Čekal na nás a my jsme mu vděční. Překonali jsme Hilaryho výšvih, prošli si sněžnou slepotou a dokázali sami sobě, že jsme silní. Je to příroda, která nás učí a díky které zjišťujeme, jací jsme. Pojď příště s námi a dozvíš se to také.

Jak může být putování krajinou krásné, můžeš zhlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=G03mfq55d-s

 

Napsal: Mgr. Jiří Vyleťal  17. 02. 2016
 Kategorie: Hlavní stránka Nahoru   Náhled článku k vytištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 


 

 

 

Partneři

 • Základní škola Bruntál, Cihelní 6
 • Základní škola Bruntál, Okružní 38
 • SPŠ Bruntál
 • Gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie Bruntál
 • Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntál
 • Pilotní škola kin-ballu
 • Čtení pomáhá
 • FCB Panteři
 • Ekoškola
 • Jaro ožívá
 • Les ve škole
 • Ovoce do škol
 • Zdravá pětka
 • ZŠ Petrin
 • ZŠ a MŠ Andělská Hora
 • Středisko volného času Bruntál
Kalendář

Kde nás najdete


ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | tel.: +420 552 306 871, e-mail: info@1zsbr.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 1ZŠBR